Klachtenprocedure Veiligheidscertificaat

Een van de eisen van het veiligheidscertificaat betreft het beschikken over een duidelijke klachtenprocedure. Onderstaande passage met een voorbeeld klachtenprocedure kunt u opnemen in uw reglementen, huisregels of andere voor een ieder toegankelijke reglementen.

Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een eventuele onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

  • Dien uw klacht mondeling in bij Els Jeuken,
  • Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij Manege de Stap, de stap 12, 5425 VC De Mortel. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden.
  • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord voor of namens Els Jeuken.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen en kunt u mondeling hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend  schriftelijk en niet anoniem indienen bij het secretariaat van  Stichting Veilige Paardensport  Postbus 3040 3850 CA Ermelo.
  • Vanaf dat moment worden de klachten behandeld conform de reglementen en procedures van Stichting Veilige paardensport.